Jeśli czegoś chcesz a nie mówisz wprost czyli o manipulacji w związkach.

    Manipulacja to wg wikipedii  forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora.  Innymi słowy jest to zaplanowana strategia, która ma przynieść określony skutek, pożądany przez osobę manipulującą , a czego nieświadoma jest osoba poddawana temu wpływowi. Z punktu widzenia etyki jest czymś negatywnym[…]

Share