Czy wasz związek ma się dobrze? – Relationship Flourishing Scale

Psycholodzy, zwłaszcza przedstawiciele psychologii pozytywnej, uważają, że jest różnica miedzy poczuciem satysfakcji a poczuciem, że się rozwijamy, wzrastamy… Poczucie satysfakcji oznacza,że jest OK – dobrze, natomiast rozwój i wzrastanie bliższe jest terminowi  filozoficznemu -eudaimonii , który określa poczucie pełnego zadowolenia i satysfakcji z własnego życia. – i określa, że  sukcesywnie i stale rozwijamy się w[…]

Share

Twój poziom zdolności wybaczania

Nie jest łatwo wybaczyć, gdy czujemy się zlekceważeni albo skrzywdzeni. Jednak niezdolność do przebaczenia, sprawia, że stajemy się coraz bardziej zgorzkniali i negatywnie nastawieni do życia. Dla niektórych wybaczenie sobie postępowania z przeszłości  albo wyborów, które zrobiliśmy jest najbardziej wymagające i trudne. Ważne jest  jednak, żeby pamiętać, że przebaczenie jest wyborem i odzwierciedla świadomą, osobistą decyzję. ( tłum.[…]

Share

Skala złości Novaco

Test  skali gniewu Navaco, to test gdzie możesz się więcej dowiedzieć o swoim gniewie. Pozycje na tej skali opisują sytuacje, które są związane z pobudzeniem gniewu. Dla każdej pozycji należy ocenić, w jakim stopniu opisane wydarzenie sprowokuje Twój gniew. Spróbuj sobie wyobrazić tę sytuacje , gdy w niej uczestniczysz , a następnie określić w jakim stopniu wzbudziłaby Twoją[…]

Share

Trójczynnikowa skala miłości ( wg. Sternberg’a)

Chcesz się dowiedzieć czy to co czujesz, to przyjaźń czy  miłość? A jeśli miłość, to jaka? Kryterium „jest” albo „nie ma” dla czynnika zostało przyjęte na podstawie średniej z badań. Połowa z badanych w skali: Namiętność – osiągnęła wynik 111 i więcej punktów Intymność – osiągnęła wynik 98 i więcej punktów Zaangażowanie – osiągnęła wynik 108[…]

Share

Eysenck’s Test Osobowości (EPI) darmowy

Inwentarz Osobowości Eysencka (test EPI) używany w psychologii. Mierzy dwa powszechne, niezależne wymiary osobowości, ekstrawersji-introwersji i neurotyzmu-stabilności, kombinacja których odzwierciedla większość osobowości. Instrukcja Poniżej przedstawione są pytania dotyczące sposobu zachowania, uczuć i działania. Na każde pytanie odpowiadasz : TAK  lub NIE. Myśl odpowiadając, jak ZAZWYCZAJ się zachowujesz lub odczuwasz. Pracuj szybko, nie zastanawiaj się za długo,[…]

Share